Impressum

Impressum

se obec vila - v?echny r?zné

Kirchhamerstraße 6, 5751 Maishofen
ÖsterreichTel: + 43-6542-20862
Fax: + 43-6542-802824
Mail: [email] info@diedorfvilla.at [/email]

Web: www.diedorfvilla.at

majitel Media, vydavatel
obec vila - v?echny r?zné | www.diedorfvilla.at

Ochrana soukromí
Va?e osobní údaje jsou pova?ovány za d?v?rné a nejsou poskytovány t?etím stranám. Ochrana osobních údaj? .

Credit
Soukromý, TVB Maishofen, TVB Saalbach, Zell am See - Kaprun,
Tourismus Salzburg GmbH, Foto Faistauer

Copyright
Obsah t?chto stránek je chrán?n autorskými právy. Poskytnutí obsahu a snímk? z t?chto webových stránek na jiných webových stránkách je povoleno pouze s výslovným souhlasem redakce. Informace obsa?ené na t?chto webových stránkách jsou pova?ovány za p?esné a kontrolovány s velkou pé?í o p?esnost. Nicmén?, obsah a faktické chyby nelze zcela vylou?it. obec vila - v?e jinak nep?ebírá ?ádnou záruku,
Odpov?dnost za správnost, aktuálnost a úplnost poskytnutých informací. V?echny údaje jsou p?ibli?né.

Ru?ení za odkazy
I p?es pe?livou kontrolu nep?ebíráme ?ádnou odpov?dnost za obsah externích odkaz?. Nesete výhradní odpov?dnost za obsah odkazovaných stránek. Je to Disclaimer .Tam jsou na rakouské hotelu smluvní podmínky !